معنی کلمه ربس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ربس . [ رَ ] (ع ص )کار زشت .

بسیار. (از اقرب الموارد).