معنی کلمه ادمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ادمان . [ اُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ آدم . مردم گندم گون . گندم گونان .

آهوی سفید. (مهذب الاسماء).