معنی کلمه ادم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ادم . [ اُ دُ ] (اِخ ) یکی از قراء طائف است . (معجم البلدان ).