معنی کلمه مکدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مکدن . [ م ُ دَ ] (ع ص ) فربه . (مهذب الاسماء). رجوع به ماده ٔ بعد شود.