معنی کلمه صردح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صردح . [ ص َ دَ ] (ع اِ) جای هموار. (منتهی الارب ). زمین هموار. (مهذب الاسماء). زمین سخت . صرداح .