معنی کلمه مکد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مکد. [ م َ ] (ع مص ) جای گرفتن و مقیم شدن . مُکود.

کم گردیدن شیر ناقه از درازی زمان . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).