معنی کلمه گرمیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرمیدن . [ گ َ دَ ] (مص ) گرم شدن . (آنندراج ). تابدار گشتن .

افزون شدن گرما. (ناظم الاطباء).