معنی کلمه ادفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ادفی . [ اَ فا ] (ع ص ) کوز. کوژ (مرد). (منتهی الارب ). مرد دوتاپشت . (مهذب الاسماء).

درازبال (پرنده ). که بال دراز دارد.

آنکه سرش بسوی گوش گردیده باشد. (زوزنی ). آنکه سرش بسوی گوش چسبیده بود. (مهذب الاسماء).

اسب درازگردن .

شاهین که منقار کج دارد.

درخت کلان . (آنندراج ).

شاهین و بز با شاخ بزرگ . (آنندراج ).