معنی کلمه ربذاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ربذاء. [ رَ ] (اِخ ) دختر جریربن خطفی . (منتهی الارب ).

نام زنی . (ناظم الاطباء).

جماعتی است . (منتهی الارب ). - ابوالربذاء ؛ از کنیه های تازیان است . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).