معنی کلمه شاتوگونتیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاتوگونتیه . [ ت ُ گ ُ ی ِ ] (اِخ ) مرکز آروندیسمان ماین واقع در کنار رودخانه ٔ ماین دارای 6700 تن جمعیت است ، ساکنان آن را به زبان فرانسوی کاسترو گونته رین خوانند. آبهای معدنی (دارای مواد آهنی ) موسوم به پوگ رویه ٔ آن معروف است .