معنی کلمه ثأی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثأی . [ ث َءْی ْ ] (ع مص ) شکافته شدن . تباه شدن .

باز شدن درز مشک .

سوراخ شدن مهره .

مجروح گردیدن .

کشته شدن و مانند آن .

(اِ) نشان زخم .