معنی کلمه هرمزدیشت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هرمزدیشت . [ هَُ م َزْدْ ی َ ] (اِخ ) نام فصل اول ازکتاب یشتها که یکی از پنج بخش اوستای موجود است . (از مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی چ 1 ص 120). رجوع به مقدمه ٔ یشتها تألیف پورداود ص 2 ببعد شود.