معنی کلمه غازی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غازی آباد. (اِخ ) قصبه ای است در ایالت میرات از ایالات شمال غربی هند، در 45 هزارگزی از جنوب غربی میرات ، در ملتقای خط دهلی با خط آهنی که از لاهور به اﷲآباد میرود و 7365 تن سکنه دارد. (قاموس الاعلام ترکی ).