معنی کلمه چژ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چژ. [ چ ُ ] (اِ) چژه . (ناظم الاطباء). تیغه ای که در آن بند شلوار و زیر جامه را داخل کرده بکمر میبندند. (ناظم الاطباء). رجوع به چژه شود.