معنی کلمه داود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داود. [ وو ] (اِخ ) (میرزا...) از شاعران ایران و از خاندان شهزادگان صفوی است این بیت از اوست : از لعل لبت در تب و تابست دل ما در آتش یاقوت کبابست دل ما. (قاموس الاعلام ترکی ). و نیز رجوع به داود اصفهانی و داود (محمد داودبن میرزا عبداﷲ) شود.