معنی کلمه عجاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عجاف . [ ع ُ ] (ع اِ) نوعی از خرما. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).