معنی کلمه یمکان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یمکان . [ ی َ / ی ُ ] (اِخ ) یمغان . یمگان . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به یمگان شود.