معنی کلمه ورتا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ورتا. [ وَ ] (هزوارش ، اِ) به لغت ژند و پاژند گُل را گویند و به عربی ورد خوانند. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).