معنی کلمه ورت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ورت .[ وَ ] (حرف ربط مرکب ) مخفف و اگر ترا : ورت آرزوی لذت حسی بشناسد پیش آر ز فرقان سخن آدم و حوا. ناصرخسرو.