معنی کلمه ورپوشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ورپوشه . [ وَ ش َ / ش ِ ] (اِ) ورپوشنه . (برهان ) (ناظم الاطباء). روپاک و چادر و مقنعه . (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رجوع به ورپوشنه شود.