معنی کلمه یمرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یمرد. [ ی َ رَ ] (اِ) یم رده . مهرگیاه و لفاح . (ناظم الاطباء). و رجوع به یم رده شود.