معنی کلمه ضبطر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبطر. [ ض ِ ب َ ] (ع ص ) ضبیطر. توانا.

فربه پرگوشت و گرداندام .

شیر قوی سخت . (منتهی الارب ).

سخت . (مهذب الاسماء).