معنی کلمه یمخور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یمخور. [ ی َ / ی ُ ] (ع ص ) مرد درازبالا. (منتهی الارب ) (آنندراج ). مرد دراز. (مهذب الاسماء).

مرد درازگردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

(اِ) مگس سگ . (مهذب الاسماء).