معنی کلمه جبل موسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبل موسی . [ ج َ ب َ ل ِ سا ] (اِخ ) نام کوهی است به اسپانیا در نزدیکی جبل طارق . این کوه منسوب به موسی بن نصیر است که در صدر اسلام اندلس را فتح کرد. (از الحلل السندسیه ج 1 ص 63). رجوع به الحلل السندسیه ج 2 ص 202و نخبة الدهر دمشقی ص 103 و قاموس الاعلام ترکی شود.