معنی کلمه لحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لحی . [ ل ُ حا ] (اِخ ) (بمدّ نیز آید، یعنی لحاء) رودباری است به مدینه . (منتهی الارب ).