معنی کلمه پرسیده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرسیده . [ پ ِ دِ ] (اِخ ) نامیست که جغرافیّون قدیم یونان به پارس میداده اند. (قاموس الاعلام ج 2 ص 1497).