معنی کلمه پرسیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرسیان . [ پ َ س َ ] (اِ) سیان . گیاهی است که بر درخت پیچد و آنرا بعربی عشقه گویند. (برهان ). و رجوع به سیان شود.