معنی کلمه لحود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لحود. [ ل َ ] (ع ص ) رکیّةٌ لحود؛ چاه مغاک دورتک .

مخالف توسط و اعتدال . (منتهی الارب ).