معنی کلمه غزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غزی . [ غ ُزَ ] (اِخ ) از اعلام است . (منتهی الارب ) (آنندراج ).