معنی کلمه زج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زج . [ زَج ج ](ع اِ) شراب انجیر. ج ، زجوج . (از دزی ج 1 ص 581).