معنی کلمه وراقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وراقی . [ وَ ] (ع اِ) وراق . ج ِ ورقاء. (منتهی الارب ) (ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به ورقاء شود.