معنی کلمه وراقة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وراقة. [ وِ ق َ ] (ع اِمص ) کاغذتراشی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

کتاب نویسی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). حرفه ٔ وراق . (اقرب الموارد). کراسه نویسی . (السامی فی الاسامی ). رجوع به وراقت شود.