معنی کلمه یارولی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یارولی . [ یارْ وَ ] (اِخ ) دهی است از بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان ،با 120 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).