معنی کلمه فربودی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فربودی . [ ف َ ] (ص )مخفف فربوددین است و آن کسی باشد که در دین و ملت خود راست و درست باشد. (برهان ). رجوع به فربود شود.