معنی کلمه جبل شرقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبل شرقی . [ ج َ ب َ ل ِ ش َ ] (اِخ ) سلسله ٔ جبالی است در سوریه و چون در شرق جبل لبنان واقع است به این اسم معروف شده است . در السنه ٔ اروپایی «آنیتلیبان » گفته میشود. (از قاموس الاعلام ترکی ).