معنی کلمه لحمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لحمر. [ ل َ ح ِ م ِ ] (اِخ ) ده کوچکی از دهستان جراحی ، بخش شادگان ، شهرستان خرمشهر، واقع در 77 هزارگزی شمال خاوری شادگان ، دارای 50 تن سکنه . راه اتومبیل رو خلف آباد به بهبهان ازکنار آن میگذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).