معنی کلمه یلوجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یلوجه . [ ی ِل ْ لو ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خانندبیل بخش مرکزی شهرستان خلخال ، واقع در 10هزارگزی باختری هروآباد، با 197 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).