معنی کلمه یلوایه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یلوایه . [ ی َل ْ ی َ / ی ِ ] (اِ) به معنی یالوایه و شاید مخفف آن باشد. پرستو. (از شعوری ج 2 ورق 448).ظاهراً مصحف بالوایه است . و رجوع به بالوایه شود.