معنی کلمه لحمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لحمان . [ ل َ ] (اِخ ) (به معنی خوردنیها) نام شهری از یهودا (یوشع 15:4) و همان لحم است که بمسافت دو میل و نیم به جنوب بیت جبرین واقع است . (قاموس کتاب مقدس ).