معنی کلمه هرکی میدان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هرکی میدان . [ هََ م َ ] (اِخ ) ایلی از ایلات اطراف ارومیه که شامل 400 خانوار است . (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 120).