معنی کلمه ذومخبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذومخبر. [ م ِ ب َ ] (اِخ ) نام برادرزاده ٔ نجاشی که خدمت رسول صلوات اﷲ علیه و سلم میکرد. و آن یکی از هفتاد و یک تن حبشی باشد که بنزد رسول اکرم صلوات اﷲ علیه آمدند. و نام او را ذومخمر نیز گفته اند. و پس از رحلت رسول اکرم (ص ) در شام اقامت گزیده است و روایاتی از احادیث شریفه دارد. و صاحب استیعاب گوید: ذومخبر و یقال ذومخمر و کان الاوزاعی یأبی فی اسمه الا ذومخمر بالمیمین لایری غیر ذلک و هو ابن اخی النجاشی و قد ذکره بعضهم فی موالی النبی صلی اﷲ علیه و آله و سلم . له احادیث عن النبی صلی اﷲ علیه و آله و سلم مخرجها عن اهل الشام و هو معدود فیهم . (استیعاب ج 1 ص 170).