معنی کلمه طشاش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طشاش . [ طَ ] (ع اِ) چکیده های اشک و آب و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).