معنی کلمه حاجی بهرام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاجی بهرام . [ ب َ ] (اِخ ) از شعرای بخاراست و از اوست بیت ذیل : یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشم ترسم که نگاهی کند آگاه نباشم . (قاموس الاعلام ترکی ).