معنی کلمه صراح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صراح . [ ص ِ ] (ع مص ) رویاروی دشنام دادن کسی را. و رجوع به صُراح شود.

(اِ) آشکارا. (منتهی الارب ).