معنی کلمه یله قارشو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یله قارشو. [ ی ِ ل َ ش ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قوری چای بخش قره آغاج شهرستان مراغه ، واقع در 37هزارگزی شمال باختری قره آغاج ، با 305 تن سکنه . آب آن از چشمه ها و راه آن مالرو است . دو محل به فاصله ٔ 500 گز به نام قارشو حاجی و امامقلی مشهور. سکنه ٔ امامقلی 155 و سکنه ٔ حاجی 150 تن می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).