معنی کلمه صراح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صراح . [ ص َ ] (ع ص ) خالص و بی آمیغ. (منتهی الارب ).