معنی کلمه صرائر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صرائر. [ ص َ ءِ ] (ع اِ) ج ِ صارَّة. (منتهی الارب ). رجوع به صارَّة شود.