معنی کلمه رباط محمود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رباطمحمود. [ رُ طِ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کناررودخانه ٔ شهرستان گلپایگان . آب آن از قنات و محصول عمده ٔ آن غلات و لبنیات و پنبه است . این ده دارای 500 سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).