معنی کلمه واثق رشتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واثق رشتی . [ ث ِ ق ِ رَ ] (اِخ ) (ملا...) از شعرای قرن یازدهم هجری است که مقیم رشت بودو به خیاطی اشتغال داشت و تا زمان تألیف تذکره ٔ نصرآبادی (1083 هَ . ق .) در حیات بوده است . از اوست : طالب دردم و در دل هوسی نیست مرا بینوا مرغم و کنج قفسی نیست مرا. (تذکره ٔ نصرآبادی ص 379).