معنی کلمه لحظات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لحظات . [ ل َ ح َ ] (ع اِ) ج ِ لحظة.